Massoth Centrála DiMAX 1210Z

2.5.2018Author: Vlaky Zezulka | Rubrika: Massoth

This post has already been read 312 times!

Centrála katalogové číslo: 8136501

Popis LED

Power: Zelená Po zapnutí centrály 1210Z, svíti LED trvale je centrála připravená k provozu
Activity: Žlutě  LED bliká, data jsou zpracovávaná odesílána a příjemná se zařízení
Booster:  Žlutě  LED svítí trvale, Boostr je připojen a pracuje zprávě
Stop:  Červená  LED svítí nebo bliká, zmáčknuto stop na ovladači nebo zkrat na kolejišti

Návod: http://wiki.massoth.de/centala

Objednat: http://www.vlakyzezulka.cz/centrala-dimax-1200z.html